Ημικρανία σε παιδιά και εφήβους: Πώς αντιμετωπίζεται

Οι κεφαλαλγίες (πονοκέφαλοι) σε ηλικία μικρότερη των 3 ετών είναι σπάνια και... όταν εμφανίζεται οφείλεται σε οργανικά αίτια- είναι δηλαδή δευτεροπαθής. Μέχρι τα 15 έτη όμως το 75% των παιδιών αναφέρει ότι είχε πονοκέφαλο έστω μια φορά. Στο παρόν κείμενο δίνονται απαντήσεις από τον Μανώλη Δερμιτζάκη, Νευρολόγο, για μερικά απλά αλλά βασικά ερωτήματα που αφορούν στην διάγνωση της ημικρανίας σ’ αυτήν την ηλικία.Ποιες άλλες παθήσεις ή καταστάσεις πρέπει να αποκλειστούν πριν τεθεί η διάγνωση της ημικρανίας σε παιδιά ή εφήβους;• τραυματισμός,• λοιμώξεις (ιώσεις, φαρυγγίτιδα, μέση ωτίτιδα),• αλλεργίες• πρέπει να ερωτηθεί εάν υπάρχουν συνυπάρχουσες παθήσεις: επιληψία, σύνδρομο Tourette, σακχαρώδης διαβήτης, κατάθλιψη, παχυσαρκία.• πρέπει να ρωτηθεί το οικογενειακό αναμνηστικό σε πρώτου αλλά και δεύτερου βαθμού συγγενείς• πρέπει να ρωτηθεί το αναμνηστικό από το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον .• πρέπει να γίνει λεπτομερής νευρολογική εξέταση. Ευρήματα στην εξέταση θα μπορούσε να είναι αυξημένη αρτηριακή πίεση οπότε ελέγχουμε για φαιχρωμοκύττωμα, αυξημένη περίμετρος κεφαλής οπότε μπορεί να υπάρχει αυξημένη ενδοκράνια πίεση, σημείο Kerning/Brudzinski οπότε σκεφτόμαστε μηνιγγίτιδα.Πότε κάνουμε απεικόνιση (μαγνητική ή αξονική) του ΚΝΣ σε παιδιά με ημικρανία και ποια απεικόνιση;Εάν και η ψυχολογική, κοινωνική και οικογενειακή πίεση σε ένα παιδί με ημικρανία για αξονική (CT scan) ή μαγνητική (MRI) τομογραφία είναι μεγάλη, ισχύει ό,τι ισχύει και στους ενήλικες: μια κεφαλαλγία που δεν πληροί τα “red flags” και δεν έχει νευρολογικά ελλείμματα κατά την νευρολογική εκτίμηση δεν χρήζει απεικόνισης.Απεικόνιση θα πρέπει να γίνεται σε παιδιά και σε εφήβους με έντονη πρωτοεμφανιζόμενη κεφαλαλγία, με νευρολογικά ελλείμματα κατά την εξέταση ή σπασμούς ή σε παιδιά που εμφανίζουν πρόσφατη αλλαγή στα χαρακτηριστικά των κρίσεων κεφαλαλγίας τους. Γενικά ισχύει ότι η αξονική είναι λιγότερο ευαίσθητη σε σχέση με την μαγνητική τομογραφία και η χορήγηση σκιαστικού ή αντιστοίχως παραμαγνητικής ουσίας είναι πιο ευαίσθητη από την πραγματοποίηση χωρίς. Πάντως σε συνθήκες τμήματος επειγόντων περιστατικών η διενέργεια αξονικής τομογραφίας (ακόμη και χωρίς σκιαστικό) είναι αρκετή σε περιπτώσεις που εξετάζεται παιδί με έντονη πρωτοεμφανιζόμενη κεφαλαλγία, με νευρολογικά ελλείμματα, αυχενική δυσκαμψία, σπασμούς ή έκπτωση νοητικού επιπέδου. Σε επείγουσες συνθήκες θα πρέπει να αποκλειστεί ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, υπο- ή επισκληρίδιο αιμάτωμα, μεγάλη υπαραχνοειδής αιμορραγία, απόστημα ή όγκος εγκεφάλου και υδροκέφαλος. Μια μαγνητική τομογραφία σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να βοηθήσει στην διερεύνηση μιας κεφαλαλγίας όταν υποψιαζόμαστε ανεύρυσμα, μικρές δομικές ανωμαλίες των αγγείων, δομικές βλάβες στο στέλεχος του εγκεφάλου.

Via
Νεότερη Παλαιότερη
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ