Διατροφή και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι μία πάθηση κατά την οποία μειώνεται σταδιακά η λειτουργία και η απεκκριτική ικανότητα των νεφρών. Όταν αυτές μειωθούν σημαντικά, παρατηρούνται διαταραχές της ισορροπίας των υγρών και των ηλεκτρολυτών, κατακράτηση αζωτούχων ενώσεων (π.χ. ουρίας, κρεατινίνης) και ουραιμία.Η διατροφική υποστήριξη των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση εστιάζεται κυρίως στην ελεγχόμενη πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών που απεκκρίνονται ανελλιπώς λόγω της μειωμένης νεφρικής λειτουργίας και στη διατήρηση της καλής κατάστασης θρέψης του ασθενούς.Συγκεκριμένα, απαιτείται επάρκεια προσλαμβανόμενων θερμίδων με ταυτόχρονη μείωση της πρωτεΐνης από τη διατροφή. Επίσης, συστήνεται έλεγχος του προσλαμβανόμενου νατρίου, φωσφόρου και καλίου. Δεδομένου ότι η ουραιμία ενδέχεται να προκαλέσει ανορεξία, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε υποθρεψία των ασθενών, είναι σημαντικό να αξιολογείται συστηματικά η όρεξη του ασθενούς και να καταγράφονται τυχόν μεταβολές του σωματικού του βάρους.Συμπερασματικά, αν και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι μία μη αναστρέψιμη πάθηση, η διατροφική υποστήριξη των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ενδέχεται να είναι ωφέλιμη ως προς την αναχαίτιση της εξέλιξης της νόσου και στη διατήρηση της θρεπτικής τους κατάστασης. Βέβαια, η διατροφική υποστήριξη θα πρέπει να εξατομικεύονται για τον κάθε ασθενή.

Via
Νεότερη Παλαιότερη
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ