Προσοχή στα φίλτρα νερού και τις σχετικές διαφημίσεις

Οι φορείς του Δημοσίου που ασχολούνται με τη διασφάλιση της ποιότητας του...

πόσιμου νερού παύουν να έχουν ευθύνη στην περίπτωση που ο καταναλωτής προσθέσει στη βρύση φίλτρο νερού. Παράλληλα, οι ισχυρισμοί των εμπορευόμενων φίλτρα νερού ότι το πόσιμο νερό που φθάνει στις βρύσες των καταναλωτών από δημόσια δίκτυα περιέχει φυτοφάρμακα και άλλες επικίνδυνες ουσίες ελέγχονται ως εντελώς ανακριβείς και οι μελέτες/αναλύσεις/πιστοποιήσεις, που αυτοί επικαλούνται αφορούν σε ενδεχόμενη κατακράτηση διαφόρων ουσιών και δεν σχετίζονται με την καταλληλότητα του πόσιμου νερού, όπως επισημαίνει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών κατά την αγορά φίλτρων νερού και καλεί τους υπευθύνους διάθεσης τέτοιων συσκευών να προβούν άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες και να παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση στον καταναλωτή, ώστε να του επιτρέπουν να αξιολογεί τους κινδύνους, κατά τη διάρκεια της συνήθους χρήσης τους. Με αφορμή διαφημίσεις των φίλτρων νερού, σύμφωνα με τις οποίες τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι αναγκαία επειδή κατακρατούν επικίνδυνες ουσίες και προλαμβάνουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, η Γραμματεία Βιομηχανίας έκανε ελέγχους σε εταιρείες κατασκευής και διάθεσης φίλτρων νερού για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ απευθύνθηκε παράλληλα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που είναι αρμόδιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βεβαίωσε ότι στην Ελλάδα η ποιότητα του πόσιμου νερού στην βρύση του καταναλωτή παρακολουθείται συστηματικά από τους «υπευθύνους ύδρευσης» (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ, Δήμοι), ότι διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και ότι από τα αποτελέσματα των ελέγχων τα οποία είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές, προκύπτει ότι είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/83/ΕΚ και της εθνικής νομοθεσίας για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Το υπουργείο επισημαίνει ακόμη ότι στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει να προσθέσει, μετά την έξοδο του νερού στη βρύση, που αποτελεί και το σημείο τελικού ελέγχου της ποιότητας του νερού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υλικά όπως συσκευές φίλτρων νερού, διακόπτεται το πεδίο ευθύνης των αρμοδίων φορέων για την ποιότητα του νερού που προκύπτει μετά την παρεμβολή του φίλτρου. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης της νομοθεσίας, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας θα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των υπευθύνων διάθεσης φίλτρων νερού και θα διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προκειμένου να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Via
Νεότερη Παλαιότερη
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ