Τι μπορεί να προκαλέσει η έλλειψη σιδήρου ειδικά στις έγκυες;

Η έλλειψη σιδήρου αποδεικνύεται η πιο σημαντική διατροφική διαταραχή... η οποία επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες ενώ, σύμφωνα με τους ειδικούς είναι ιδιαίτερα συχνή στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Μελέτες που μας έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείας δείχνουν ότι, ο επιπολασμός της σιδηροπενίας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας κυμαίνεται από 9-12%. Πιο συγκεκριμένα, σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, ακόμα και στις δυτικές κοινωνίες, το 20% έχουν αποθήκες σιδήρου > 500mg, το 40% έχουν σίδηρο 100-500mg και το 40% δεν έχει αποθήκες.

Τα αποτελέσματα των μελετών παρουσιάστηκαν στο 18ο

Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής από το Μαιευτήρα – Γυναικολόγο και Πρόεδρο της Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Εμμανουήλ Χειράκη. Σύμφωνα με αυτά, οι αυξημένες απαιτήσεις σε σίδηρο, η ανεπαρκής πρόσληψη σιδήρου, η σημαντική αύξηση των δεικτών φλεγμονής κατά την κύηση και η απώλεια αίματος κατά τον τοκετό ενδέχεται να συμβάλλουν στην εμφάνιση σιδηροπενίας. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, οι απαιτήσεις σε σίδηρο αυξάνονται κατά τη διάρκεια της κύησης

ως αποτέλεσμα της αύξησης της μάζας των ερυθρών της μητέρας, των αυξημένων αναγκών του αναπτυσσόμενου εμβρύου και του πλακούντα καθώς και της απώλειας αίματος κατά τον τοκετό (1ο τρίμηνο : 0.8 mg, 2ο τρίμηνο 4-5 mg, 3ο τρίμηνο 7.5 mg

(μέσος όρος 4.4 mg/ημέρα)). Σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεδομένου του χαμηλού ποσοστού γυναικών με επαρκή αποθέματα σιδήρου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, είναι εμφανές ότι αρκετές γυναίκες θα καταστούν σιδηροπενικές ή θα εμφανίσουν έκδηλη αναιμία κατά τη διάρκεια της κύησης.

Πηγή

Via
Νεότερη Παλαιότερη
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ